Партньорство

Как да продам

Достатъчно е да се свържете с нас

 

В  рамките на 1 2 дни наш представител ще ви се обади и ще ви посети на място, за да се запознае с обекта и да го заснеме

 

След подписване на договор ние ще подготвим цялостната документция по продажбата

 

Съвместно ще изработим стратегията по продажбата и времевия график

 

Ще ви представим маркетинговия план, а при ваше желание ще изготви индивидуален

 

През времетраенето на продажбата ще поддържаме постоянен контакт и ще ви информираме за развитието

 

На всеки основен етап ще искаме одобрението ви, както и съгласието ви за евентуални промени и подобрения

 

Ще преговаряме заедно с вас по договора за продажба

 

Нашето участие завършва с подписването на предварителния договор за продажба на активите/договора за продажба на бизнеса