Партньорство

Услуги

На базата на натрупан дългогодишен опит, предоставяме на нашите клиенти добре обмислен и балансиран микс от методи и техники за продажба на техните компании и/или ативи, който считаме за най-ефективен и резултатен:

 

Търг без първоначална цена: Продавачът не поставя минимална цена, а купувачите оферират цена свободно. Продавачът решава в рамките на няколко дни дали да приеме някоя от офертите или да ги отхвърли.

 

Търг с първоначална цена: Продавачът поставя минимална цена, от която да започне наддаването. В случай че се получат оферти над тази цена, продавачът е задължен да продаде на най-високо класирания купувач.

 

Свободна продажба: Добре познатият начин за продажба чрез обявяване на намерение за продажба, изчакване на получаване на оферти и свободно договаряне на параметрите на сделката.

 

Голямо предимство е възможността за преминаване от един вид търг в друг и комбиниране на различните видове техники в зависимост от резултатите и предпочитанията на продавача.

 

В резултат на това в рамките на недълъг период от време продавачът е в състояние да извлече максималното от пазара.

 

За успеха на продажбите от решаващо значение е разгласяването и популяризирането. В това отношение предоставяме ненадминат маркетинг  за всяка една продажба.