Партньорство

„Зеленият Замък”

Тип: Свободна продажба

Цена: EUR 370 000

Почивна станция в с. Велковци, община Брезник, на 45 км. (50 мин.) от София в екологично чист район с хубава природа.


Сградата е в състояние на груб строеж, състояща се от 3 етажа  с разгърната застроена площ от 1891 кв.м  и построен покрив с открита тераса и 2777 кв.м. земя


Почивната станция (ПС) е планирана да бъде с две звезди, като отговаря на специфичните условия на Наредбата за категоризиране на туристическите обекти.


Фирмата-собственик има сключен договор с ДФЗ по по мярка 312 по ПРСР за безвъзмездна финансова помощ на стойност 391 000 лв. Съгласно договора е предвидено и междинно плащане в размер на 77 000 лв.


ПС е на три етажа с построена към нея ресторантска част. Изградени са 20 стаи и 3 апартамента. Площта на ПС е разпределена както следва:


                - І-ви етаж – рецепция, фоайе, стаи за персонала, санитарни възли, кухня и  ресторант, 3 стаи за гости и голяма зала със сцена – общо 630 кв.м.


                - ІІ-и етаж – 1 стая – четворка, 2 апартамента, 9 стаи –двойка – обща площ 607 кв.м;


                - ІІІ –и етаж – 1 апартамент, 4 стаи за гости, помещения за СПА център, кафе и открита тераса обща площ – 609 кв.м;


-              сутерен (мазе)– от 45 кв.м.


-              Обща разгърната  застроена площ от 1891 кв.м от която надземна площ  1846 кв.м.


От с. Велковци започва защитена зона по Натура 2000 за птици. Защитени видове птици са „червеногърба сврачка и „ливаден дърдавец”. Това е много благоприятна възможност за развитие на международен орнитоложки туризъм.


За контакти: Росица Митрева – тел.: 0888 336593

Виж всички...